Hyr galleriet för ditt event

__


Hyr in sig på galleriet för ditt evenemang.

Är du / ni i behov av att hyra in dig med ditt företag eller provay för ett evenemag.

Vi tar ett första möte när du skickat in din idé.Galleriet erbjuder att kunna hyras ut med gallerietrna på plats. Har du ett kommande evenemang, bjuding, pop up etc.


Mitt i centrala Stockholm / Gamla

(lätttilgäglig adress) stan hittar du det samtidga konstgalleriet drivet av far och dotter Lienhart.


Där konstnärer representeras, utsällningar samt event hålls.Nu ser vi att galleriet kan samabeta med att kunna hyras ut dag / eftermiddag.

Ditt evenand eller föreläsning för grupp på

10 - 25  / st pers


Rent the gallery for your event

__


Rent the gallery for your event.

Are you / you in need of renting with your company or provay for an event.

We will have a first meeting when you have submitted your idea.


The gallery offers to be rented out with the gallery owners on site. Do you have an upcoming event, invitation, pop up etc.


In the middle of central Stockholm / Gamla

(easily accessible address) town you will find the contemporary art gallery run by father and daughter Lienhart.


Where artists are represented, exhibitions and events are held.Now we see that the gallery can cooperate with being rented out day / afternoon.

Your event or lecture for a group at

10 - 25 / each pers

Eventlokal i Gamla stan / Stockholm 

Sällskap för /Privata bjudningar / Event

/ Föreläsningar /Bokreleaser


(skicka in ditt syfte för galleriet)

__

 Kontakt / Contact:

 
 
Privatpersoner
Företagare